Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů od Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je propagovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.  Identifikační číslo grantu: 22310338: "Urban Design Award international student competition 2023"

www.visegradfund.org

Soutěž Urban Design Award vyhlašuje každoročně FA ČVUT v Praze s hlavním partnerem Asociací pro urbanismus a územní plánování České republiky. Soutěž je otevřena všem posluchačům denního studia spolupořádajících vysokých škol (vyjma diplomového projektu) ze zemí visegrádské čtyřky. Soutěžní návrhy hodnotí mezinárodní porota převážně složená z architektů a odborníků na plánování měst působících mimo akademické prostředí. Partnery soutěže jsou národní spolky urbanistů (AUUP ČR, MUT,  TUP, ZUUPS).  Studenti a současně jejich pedagogové jsou tak konfrontováni s pohledem z praxe. Zároveň soutěž udává cenný přehled o přístupu k výuce urbanismu na různých univerzitách.

oučástí grantem podpořeného projektu je prezentace soutěžních výsledků především formou veřejných výstav na partnerských univerzitách a publikace oceněných studentských prací na nově vytvořením vlastním webu soutěže. 

Kontaktní osoba za projekt

Ing. arch. Jiří Kugl (Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z. s.)
E-mail: kugljiri@seznam.cz
Web: http://www.urbanismus.cz/


Partneři projektu

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
E-mail: rezac@fa.cvut.cz

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování
E-mail: jiri.kupka@fsv.cvut.cz

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury
E-mail: tomanr@fa.vutbr.cz

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu
E-mail: katarina.smatanova@stuba.sk

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Építészmérnöki Kar)
E-mail: szabo.arpad@epk.bme.hu

Wydział Architektury, Politechnika Gdańska
E-mail: plorens@pg.edu.pl

Towarzystwo Urbanistów Polskich
E-mail: tomek@majda.com.pl

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie pri Spolku architektov Slovenska
E-mail: z_sas@sasarch.sk

Magyar Urbaisztikai Társaság
E-mail: mut@mut.hu

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.