Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Cena děkana 2022 – finálové nominace

Ateliérový projekt prvního ročníku

Ateliérový projekt druhého až pátého ročníku

DESIGN

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

URBANISMUS

ARCHITEKTURA

Diplomové práce

Teoretické semestrální práce

Vědecko – výzkumné práce

Harmonogram

 • 30. května 2022 – vyhlášení soutěže
 • 10. července 2022 – odevzdání nominovaných projektů
 • září 2022 – zasedání poroty
 • listopad 2022 – vernisáž výstavy finalistů a slavnostní vyhlášení výsledků

Porota

Porota pro hodnocení ateliérových a diplomových projektů

interní

 • Dalibor Hlaváček

externí

 • Jiří Opočenský
 • Jan Němeček
 • Tomáš Novotný
 • Lucie Vogelová
 • Markéta Zdebská


Porota pro hodnocení teoretických semestrálních a vědecko-výzkumných prací

interní

 • Dalibor Hlaváček
 • Martin Pospíšil
 • Petr Vorlík

externí

 • Josef Chybík
 • Petr Kratochvíl
 • Henrieta Moravčíková
 • Mária Topoľčanská

Odměny

Všichni vítězové obdrží finanční odměnu:

Ateliérový projekt: vítěz kategorie 20 000 Kč, mimořádný počin 10 000 Kč

Teoretická semestrální práce: vítěz 20 000 Kč

Diplomová práce: vítěz 30 000 Kč

Věda a výzkum: vítěz 40 000 Kč

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.