Studentské projekty

Transformácia areálu - Dynamitky - Bratislava-Dimitrovka

Barbora Gunišová, Dominik Haviar, Ústav urbanizmu a územného plánovania, FA STU v Bratislavě

odměna v soutěži Urban Design Award 2018/2019

Ocenění

Urban Design Award 24. ročník (2018/2019)

odměna

Hodnocení poroty

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.