S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Vložit práci

Přidat spoluautora

Název práce

Anotace

Délka textu v rozmezí 200 - 800 znaků včetně mezer.

PDF soubory

Vložte prosím portfolio. Je možné vložit i více souborů, např.: autorskou zprávu, technickou zprávu, technické výkresy atp.

Náhledový obrázek

Ideální velikost obrázků je 1200 px na delší straně při rozlišení 72 dpi. Doporučená velikost souboru do 5 MB.

Obrazová příloha (nepovinné)

Ideální velikost obrázků je 1200 px na delší straně při rozlišení 72 dpi. Doporučená velikost souboru do 5 MB. Formát jpg / gif.

Video (nepovinné)

Povolený formát je MP4, ideální kvalita 720, velikost do 50 MB

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Délka textu v rozmezí 100 - 800 znaků včetně mezer.

Autor je zodpovědný za obsahovou kvalitu projektu. Redakce webu si vyhrazuje právo na gramatické a stylistické úpravy textu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.