S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Výstava Erasmus

Zkonstruovatelná abstrakce

Jakub Kuchař

Anotace

Návrh urbanistické intervence na severní hranici Paříže, která je tvořena souborem staveb kombinujících obytnou a ateliérovou funkci, je výsledným produktem experimentování s hmotou a především pak hledáním rovnováhy mezi "plnem a prázdnem". Otevřené bloky umožňují průhled do vnitřních zahrad, čímž je zajištěno vizuální propojení veřejných a poloveřejných prostor. Ty jsou fyzicky odděleny vodními plochami. Intimitu uzavřeného dvora nahrazují sdílené terasy, které vytvářejí řetězec polosoukromých prostor, který proudí hmotou stavby, čímž je její výraz odlehčen a je zajištěna její prostorová rozmanitost s množstvím prostupů a průhledů. Pohyb v budově se pak odehrává podél jedné jasně definované diagonální linky.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Klíčovou zkušeností pro mě bylo osvojení života v jiné zemi. I když už jsou vnitřní hranice Evropy dlouho zcela otevřené a cizí jazyky vyučovány již od útlého věku, tak ve mě osobně stále setrvávala nejistota, jestli bych si v cizí zemi sám poradil. Tyhle pochybnosti s Erasmem naprosto zmizely. Mluvit cizím jazykem se ve výsledku neukázalo jako velký problém a přístup všech lidí v mém okolí ke mě, jakožto k cizinci, byl neskutečně přátelský. Stejně tak objevování zvyků a kultury nové země bylo každým dnem velké dobrodružství. Řekl bych, že až po této zkušenosti jsem schopný vidět Evropu doopravdy bez bariér a mé možnosti jak pro kariérní, tak i osobní život se významně rozšířily.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.