S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Výstava Erasmus

Villa 31

Hana Vymětalíková

Anotace

Projekt se zabývá problematikou slumů (las Villas) v Buenos Aires, konkrétně tím největším a nejviditelnějším ve městě – Villa 31. Je snaha především diagnostikovat ty nejzásadnější problémy urbánní struktury slumu a zvolit strategii jejich řešení, dále nabídnout návrh. Projekt má za cíl zlepšení životní úrovně obyvatel, avšak problematika slumů je velmi složitá, a tudíž zdaleka nelze detekovat či vyřešit všechny problémy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.