Ateliéry

ZAN Kropáč Petříková

A

Micromégas I: Badatelna KPA

ZS 2020

Zadáním semestru je návrh badatelny pro kolektiv atelieru (KPA), který je stejně jako filosofové z Voltairovy povídky Micromegas vytržen z bouře všední banality a ocitá se v dialogu se dvěma mimozemšťany o měřítku, čase, řádu, světle a dalších fenoménech života.

Projekt Micromegas: Badatelna KPA se skládá ze tří celků. Každému celku byla věnována část semestru. Zadání vždy vychází ze striktně definovaného tématu a s ním související vybrané četby. Na konci semestru vznikla z jednotlivých celků kompozice = projekt Micromegas.

Program semestru – Badatelna KPA – není primárně zadáním, ale vodící linkou průběžné semestrální práce objevující architektonické odpovědi v programových, konstrukčních a kontextuálních souvislostech.

Micromegas je nový koncept, testovací prototyp pro architekturu, která teprve přijde. Je to výzva a hledání nové, vlastní, definice.

Individuálnímu zadání odpovídá individuální forma.

Měřítkem projektu je autorský kolektiv KPA.

B

Micromégas I: Badatelna KPA

ZS 2020

Zadáním semestru je návrh badatelny pro kolektiv atelieru (KPA), který je stejně jako filosofové z Voltairovy povídky Micromegas vytržen z bouře všední banality a ocitá se v dialogu se dvěma mimozemšťany o měřítku, čase, řádu, světle a dalších fenoménech života.

Projekt Micromegas: Badatelna KPA se skládá ze tří celků. Každému celku byla věnována část semestru. Zadání vždy vychází ze striktně definovaného tématu a s ním související vybrané četby. Na konci semestru vznikla z jednotlivých celků kompozice = projekt Micromegas.

Program semestru – Badatelna KPA – není primárně zadáním, ale vodící linkou průběžné semestrální práce objevující architektonické odpovědi v programových, konstrukčních a kontextuálních souvislostech.

Micromegas je nový koncept, testovací prototyp pro architekturu, která teprve přijde. Je to výzva a hledání nové, vlastní, definice.

Individuálnímu zadání odpovídá individuální forma.

Měřítkem projektu je autorský kolektiv KPA.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková