Ateliéry

Ateliér Florián (FLO|W) / Kurilla – Prokop

Studio FLO|W bylo založeno na podzim roku 2004. Práce pedagoga, doktorandů a studentů se snaží reflektovat tendence založené na jiných principech a multidisciplinární spolupráci než je dosud běžné. Záleží na zájmu a individuálních schopnostech jednotlivce.

MOTTO ● Architektura se nedá naučit ● Platí nápadem k výkonu ● Je nutné změnit své myšlenkové vzorce a posunout se novým směrem ● Důležité je poskytnout prostor pro rozvoj osobnosti ● Adept by měl mít ambice být lepší než jeho pedagog a vzory, které obdivuje ● Mladý člověk by měl mít příležitost poznat a vyzkoušet během studia různé možnosti plánování architektury, designu či urbanismu ● V průběhu plánování využíváme nástroje, systémy, struktury, technologie, materiály a média, které vytvořili lidé během své historie až po současnost ● Na základě získaných zkušeností je naděje, že si mladý člověk uvědomí jakým směrem se vydat ● Zachovat si hravost, bavit se a udržovat si mladistvý pohled na svět ● Důležité je nastartovat sebepoznání a tím i formování osobnosti ● Osobnost znamená architektonický názor ● Proto se snažíme vytvářet zázemí, inspirovat a klást důraz na samostatnost .

Členové Studia jsou postaveni před výzvu mezioborového procesu plánování staveb, který je mimo jiné založen na studiu nejen tradičních systémů, ale především zajímavých inovativních konstrukčních systémů a materiálů.
Výpočetní paradigmata se mohou promítat do procesu plánování architektur rozmanitých forem v podobě skleněné lepené struktury, sít´ové prostorové skořepiny, membránové struktury, pneumatické struktury, struktury extrémních tkanin, tensegrity struktury, origami struktury, sendvičové struktury, zpěněné struktury, kinetické struktury, rojové struktury, robotické struktury, a podobně. Projekty jsou posuzovány a prezentovány pomocí videa, virtuální reality a modely na principu techniky e-manufacturingu.

Ve Studiu jsou vítány ne-komformní lidé, neboť v sobě skrývají rysy, jež jsou zárukou samostatnosti a odlišné kreativnosti nutné k řešení tradičních i netradičních zadání. Hlavním záměrem práce na projektech je vést členy Studia k poznání, vyšší tvořivosti, představivosti a hlubším úvahám. Nevyžaduje se pasivní přístup: cílem není výchova epigonů, nýbrž pěstování vlastního názoru ...

Více

Více na www.studioflorian.com 

 

CZE–Growing, Jakub Trčka, exteriér
CZE–Growing, Jakub Trčka, interiér
CZE–Growing, Jakub Trčka

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.