Ateliéry

Ateliér Girsa 2 - Studio vernakulární architektury - 552 -Vernacular Architecture Heritage Design Studio

Vernacular Architecture Heritage Design Studio     

 

V rámci atelieru profesora Václava Girsy na Ústavu památové péče FA ČVUT bylo začátkem letního semestru 2018 vytvořeno nově Studio vernakulární architektury pod vedením Tomáše Eflera, dlouhodobě zaměřeného na téma památkové péče v kontextu venkovské architektury.

        Pojem „vernakulární“ lze chápat jako označení architektury a stavitelství spojeného s místní lokální tradicí, tedy v odlišnosti od klasické, internacionální a globální architektury. Studenti se mají možnost blíže seznámit se základními principy, použitými historickými stavebními konstrukcemi a tradičními materiály na příkladech terénní dokumentace a průzkumu konkrétních pozoruhodných objektů lidového stavitelství a (nejen) venkovské architektury českých zemí a Evropy, a zároveň si prakticky osvojit zásady a principy památkové péče a šetrného přístupu k obnově, konzervaci a revitalizace těchto specifických historických objektů a areálů. Uprostřed globálních architektonických tendencí současnosti pro nás může být lokální architektonické dědictví stále více zdrojem poučení i inspirace pro novou tvorbu.

        V prvním semestru nového Studia vernakulární architektury jsme se věnovali seznámení a dokumentaci s regionálně specifickou architekturou pozoruhodně řemeslně a výtvarně zpracovaných dřevostaveb z 18. a 19. století z oblasti Sobotecka v Českém ráji a z oblasti Podještědí na Liberecku. Při vícedenních výjezdech a návštěvách konkrétních objektů, provázených kontakty s místními obyvateli, dokumentovali studenti konkrétní architektonické a konstrukční detaily. Zpracování ručních kreseb detailního zaměření i dokumentace s využitím 3D skenování interiérů bylo atraktivní také pro zahraniční studenty. Navazující architektonické návrhy se věnují konkrétní obnově a novému využití řešených objektů pro společenské využití a hledání optimálních forem kvalifikované památkové obnovy a citlivých architektonických úprav v současném kontextu.

       Druhý semestr jsme vyrazili do oblasti chmele a piva, na Žatecko, a zaměřili jsme se jak na poslední příklady hrázděné lidové architektury ve městě a v okolních vesnicích, tak též na industriální a zemědělské stavby spojené s pěstováním, sušením a skladováním chmele, jejich dokumentaci, průzkum a prověření možností konzervace, obnovy a konverze.   


kontakt:


Tomáš Efler:  eflerus@seznam.cz

Martin Stočes: martin@stoces.cz

Tomáš Tomsa: t.tomsa.tt@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa