Ateliéry

Ateliér Hlaváček – Čeněk

„Naslouchej, synu, mistrovu učení,
nakloň k němu ucho svého srdce,
a k čemu tě laskavý otec nabádá, to rád přijmi
a uveď ve skutek."

(z Řehole sv. Benedikta)

A

Hlavní zadání

Klášter jako místo kontemplace, odloučení, ale také práce.
Klášter jako plně soběstačný svět.
Klášter jako příbytek, klášter jako továrna.
Klášter jako komunita.

 

Jaký je dnes smysl mnišského života? Co je funkcí kláštera? Jak v něm skloubit život v modlitbě s potřebou plně ekonomicky zabezpečit jeho chod?

Naším cílem bude navrhnout klášter s vlastními výrobními provozy (např. pivovarem), promýšlet vlivy stavby na její uživatele i okolí, vytvořit atmosféru, pracovat se světlem, materiály a detaily. Navržený klášter by měl být soběstačný nejen symbolicky, ale též mít minimální ekologickou stopu.

 

Místo

Pro klášter jsme zvolili Ostrov svatého Kiliána u Davle.

Na tomto vltavském ostrově s rozlohou zhruba 3 ha stál již od roku 999 benediktinský klášter Stětí sv.Jana Křtitele na Ostrově, jeden z nejstarších klášterů v Čechách. Definitivně zanikl v 16. století, dodnes je však jeho stopa patrná. Ostrov není nijak propojen s vltavskými břehy a je tak ideálním místem pro nový klášter kontemplativního mnišského řádu, který pro svou existenci potřebuje odloučení od okolního světa. Důsledkem je, že si klášter musí vše zajistit na místě. Klášter tak bude plně soběstačným a trvale udržitelným středobodem místa.

B

Diplomní seminář

Pro budoucí diplomanty (na LS 2019/20) vypisujeme téma „Bridging the Gaps“ ve spolupráci s ateliérem Hugo Dworzaka z Universität Liechtenstein.
Podrobnosti po dohodě s vedoucím ateliéru. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.