Ateliéry

Ateliér Hlaváček – Čeněk

A

Dopravní terminál Dlouhá Míle

LS 2021

Budeme se zabývat významným přestupním uzlem v rozvojovém území mezi sídlištěm Na Dědině a letištěm v Ruzyni, nedaleko Přírodního parku Divoká Šárka.

Na Dlouhé Míli vznikne klíčová pražská dopravní stavba, kde se setká železnice na letiště Václava Havla, prodloužení tramvajové trati ze sídliště Dědina a autobusové linky z Kladna. Předmětem návrhu bude dopravní terminál, který v sobě propojí všechny zmíněné druhy veřejné dopravy.

B

Libčická náplavka

LS 2021

Iniciační bod v nově vznikajícím veřejném prostoru libčické náplavky, který bude sloužit místní komunitě. Zadáním je drobná stavba v severním cípu náplavky (např. molo na koupání, vyhlídka na řeku nebo schody k vodě). Předmětem ateliéru je vypracování konceptu do fáze detailní studie, jeho rozpracování do prováděcí a výrobní dokumentace a fyzická realizace v Libčicích nad Vltavou. Projekt bude probíhat ve spolupráci s obcí Libčice nad Vltavou.

Pro toto zadání hledáme studenty, kteří se nebojí papíru a tužky, ale ani vrtačky a bláta, kteří si chtějí ušpinit ruce fyzickou prací a jsou připraveni v týmu spolupracovat na přípravě a realizaci skutečné stavby.

C

Pražské proluky

LS 2021

Téma vypisované výhradně pro studenty, kteří by rádi zpracovávali svůj diplomní projekt v zimním semestru 2021 v našem ateliéru. Cílem diplomního semináře bude zkoumat nezastavěná místa v centru Prahy a zamýšlet se nad možnostmi jejich využití – ať již pro chybějící veřejné stavby, nebo pro dostupné bydlení, které by střed města vyrvalo ze spárů overturismu a přispělo k jeho podobě jako živého a vrstevnatého města. Budeme usilovat o to, aby následně vznikla kvalitní a ekologicky šetrná architektura.

Po dohodě s vedoucím ateliéru je možné zpracovávat i téma dle vlastního výběru studenta.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.