pro nově příchozí studentky a studenty

Abychom vám usnadnili přechod ze střední školy na vysokou, vytvořili jsme pro vás průvodce, který vám pomůže s prvními kroky ve studiu a se základní orientací na fakultě. 

Kontakty

Studijní oddělení

Na studijní oddělení se můžete obracet se všemi záležitostmi souvisejícími se studiem. Zapíšete se zde ke studiu a zkontrolují vám počty splněných kreditů. Budete se zde přihlašovat ke státním závěrečným zkouškám nebo k obhajobě bakalářských a diplomových prací na imatrikulaci a promoci. Můžete zde podat žádosti o přestup, stáži, přerušení studia nebo o vyškrtnutí zapsaného předmětu.

Studijní oddělení rovněž zajišťuje agendu poplatků za překročení maximální délky studia a stipendia – ubytovací, sociální nebo prospěchová.

Proděkan pro pedagogickou činnost

Na Jiřího Šrubaře, proděkana pro pedagogickou činnost, se můžete obracet se složitějšími dotazy týkajícími se vašeho studia. Do jeho kompetencí spadá například koncepce studijních programů, přijímací a přezkumné řízení, poplatky spojené se studiem a stipendia, péče o studující se speciálními potřebami, rozvrhování výuky, kontrola a evaluace výuky nebo spolupráce se vzdělávacími institucemi. Proděkan pro pedagogickou činnost zastupuje ve studijních záležitostech děkana.

Spolek posluchačů architektury (SPA)

SPA je svobodnou, nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou pro všechny studenty, kteří se chtějí aktivně podílet na studentském životě naší fakulty.

Mezi aktivity spolku patří pořádání přednášek, výstav či exkurzí za architekturou. Stěžejní akcí spolku je každoroční soutěž Olověný Dušan. Každoročně SPA také pořádá Beánii, vítání studentů a studentek prvního ročníku.

Po přihlášení se na jejich stránkách získáte také přístup k velkému množství studijních materiálů, které vám ušetří nemalou část hodin strávených nad úkoly ze cvičení.

Aktivity SPA můžete také sledovat prostřednictvím jejich Facebooku nebo Instagramu.

Harmonogram

Akademický rok má dva semestry, zimní a letní. Každý semestr má celkem 13 týdnů výuky, po kterých následuje 6 týdnů zkouškového období, z toho vždy 1 týden je ateliérový. Harmonogram aktuálního akademického roku najdete zde.

Ateliérový týden je věnovaný intenzivní práci na dokončení ateliérových projektů. V tuto dobu se již nekonají přednášky ani cvičení, pedagogové by také neměli vypisovat termíny na zkoušky. Budova fakulty je v provozu 24 hodin denně.

Po ateliérovém týdnu následuje výstava ateliérových prací, která trvá přibližně mesíc a škola je otevřena veřejnosti.

 

 1. Seznamovací kurzy

  Předchází začátku akademického roku. Více informací zde.

 2. 2 týdny před začátkem ZS

  Možný zápis předmětů do KOSu (2. týden semestru se zápis uzavírá)

  První ročníky mají rozvrh sestavený studijním oddělením, je však možné si rozvrh upravit a zapsat si nějaké předměty navíc – např. tělocvik. Případné nevhodné změny studentem provedené už ale studijní oddělení nemůže napravit, raději se proto s pracovnicemi oddělení poraďte!

 3. 1 týden před začátkem ZS

  Zápis do ateliéru (od 2. ročníku)

  Zápisy do ateliérů se týkají studentů od 2. ročníku. Předchází jim společná prezentace ateliérových zadání, po které probíhají první schůzky v ateliérech. Večer se pak koná FA RESTART, oslava začátku školního roku.

 4. 3. až 5. týden ZS

  Beánie

  Beánie je uvítací večírek nováčků mezi starší studentky a studenty. Tuto akci každoročně pořádá Spolek posluchačů architektury.

 5. 4. týden ZS

  Imatrikulace studujících 1. ročníku - najít už přesné datum v harmonogramu

  Po 13. týdnu výuky v zimním semestru jsou 2 týdny zimní prázdniny, před začátkem letního semestru probíhá kontrola splnění kreditů pro 1. ročník bakalářského (Bc.) a magisterského (Mgr.) studia

Co je dobré vědět od prvního dne

Průkaz studenta ČVUT/ISIC

Průkaz budete potřebovat pro:

• vstup do budovy FA a jiných fakult

• vstup do učeben a přednáškových
místností na FA

• průchod na FSv přes spojovací
můstek

• placení v menzách, v Archicafé
a v Mega Buf fatu na FSv

• půjčování knih v Ústřední knihovně
ČVUT a NTK

• parkování v budově FA

• tisk na samoobslužných tiskárnách

• zapůjčení nářadí v dílnách


Průkaz si vyřídíte ve Vydavatelství průkazů ČVUT, Bechyňova 3. Vydání průkazu studenta ČVUT je zdarma.
První průkaz typu student ČVUT/ISIC stojí 380 Kč, prodloužení průkazu stojí 180 Kč (nelze zde platit kreditní kartou).

Průkazy ISIC pro 1. ročníky lze vyhotovit nejdříve od 1. září. Aby vám mohl být některý z průkazů vydán, musíte mít aktivní účet v IS ČVUT, což je zpravidla 1–2 dny po zápisu do studia. Žádost je možné vyřídit pouze osobně, po předložení dokladu totožnosti a barevné fotografie (pasový formát, světlé pozadí), případně se přímo na místě můžete nechat digitálně vyfotografovat.

Přístup do KOSu

Co je to KOS? Jedná se o studijní informační systém, ve kterém naleznete osobní údaje, svůj rozvrh a od druhého ročníku si ho zde budete i sami tvořit. Zároveň se přes něj přihlašujete na veškeré zkoušky a po jejich absolvování zde uvidíte zapsanou známku a můžete si kontrolovat počet splněných předmětů.

Co a jak je možné v KOSu provádět:

Uvádíme nejčastější příklady; další funkce aplikace KOS se snadno dozvíte z nápovědy, která je na každé stránce vpravo dole pod čarou.

Zapíšete si předmět: „předměty“ → „zápis předmětu“ (pozor, většinou je možné si předmět zapsat jen během jistého období; zjistěte si, jak je to na FA, a v případě, že si zapisujete předmět z jiné fakulty, se informujte, jak probíhají zápisy tam).

Vytvoříte si osobní rozvrh (na Fakultě architektury od třetího semestru; do té doby vám zapisuje rozvrh studijní oddělení). Do rozvrhu si můžete přidat jen ten předmět, který jste si předtím zapsali v předběžném zápisu. Poté klikněte na „rozvrh“ → „tvorba osobního rozvrhu“ → na řádku konkrétního předmětu klikněte na „zobrazit“ → objeví se tabulka s rozpisy vyučovacích hodin, a to jak cvičení, tak i přednášek → teď už si jen vyberte čas a datum cvičení/přednášky, a pokud je ještě volno, klikněte na „zapsat“.

Zapíšete si zkoušku: „zápočty a zkoušky“ → „termíny zápočtů a zkoušek“ → vyberte si předmět s příslušným semestrem → klikněte na „vybrat termín“ a u vybraného termínu klikněte na „přihlásit“.

Zkontrolujete si své studijní výsledky: „ostatní“ → „studijní výsledky“ (je dobré si kontrolovat, zda vyučující či zkoušející zkoušku, příp. zápočet opravdu ve stanoveném termínu zapsal).

Jak se poprvé přihlásit do aplikací ČVUT

Pomocí hlavního hesla ČVUT a uživatelského jména po zápisu do studia. Heslo si nastaví každý sám bez nutnosti osobní návštěvy prostřednictvím tohoto formuláře. Pro úspěšné přihlášení musíte zadat kód své přihlášky ke studiu a datum narození.

Koho kontaktovat, když nefunguje heslo

Centrum informačních technologií cit@fa.cvut.cz

Studující dostane u zápisu do 1. ročníku přihlašovací údaje do školních platforem (KOS, UserMap, Moodle atp.). Pokud tyto údaje zapomene, je možné požádat o nastavení nového hesla, a to osobně v kanceláři 216. E-mail, na který studujícím přicházejí informace ze školy (od vyučujících, ze studijního oddělení nebo z KOSu), je automaticky nastaven v UserMap a lze si jej změnit právě tam.

Připojení Wi–Fi FA

CTU-FA-Students
heslo: FAs3xs3x

Eduroam
Heslo eduroam si můžete nastavit po přihlášení se do UserMap. Vyhledejte svou osobu, otevřete si svou osobní
stránku, přejděte na záložku Nastavení a na Nastavení hesla eduroam. Dále postupujte podle instrukcí.

Průběh studia

Ateliérová výuka

Ateliérová výuka v 1. ročníku probíhá v tzv. ateliérech ZAN (základy architektonického navrhování), ZKN (základy krajinářského navrhování) a ZD (základy designu). Do ateliérů jsou studující administrativně rozřazeni podle abecedy. Výuka probíhá ve skupině 15–20 studentek a studentů. V tomto ateliéru strávíte celý první rok. Ve výjimečných případech můžete na studijním oddělení požádat o přeřazení k jinému vyučujícímu.

Na stránce jednotlivých ateliérů se můžete podívat, na jakém zadání budete pracovat nebo jaké projekty vznikly v ateliéru v minulých letech. Všechny odevzdané projekty máme v naší webové galerii.

Cvičení

Na většinu cvičení zůstáváte v 1. ročníku ve stejných skupinách, ve kterých absolvujete ateliérovou výuku. Výjimkou je například výuka počítačových programů, které si vybíráte dle vlastních preferencí. Na hodinách si většinou prakticky procvičíte látku, která byla teoreticky představena na přednáškách. Účast na cvičení je povinná a jsou zde zadávány úkoly, které je potřeba průběžně konzultovat a hlídat si termíny odevzdání, abyste získali na konci semestru zápočet a mohli se přihlásit na případnou zkoušku.

Konzultace probíhají dle vypsaných konzultačních hodin jednotlivých vyučujících. Na začátku každého semestru byste se měli dozvědět, kolik konzultací je potřeba absolvovat, abyste zápočet ze cvičení získali.

Přednášky

Přednášky jsou nepovinné, ale utvářejí ucelený obraz o probíraných tématech. Často se na nich dozvíte např. podrobnosti o blížící se exkurzi nebo zkoušce. Část přednášek je společná pro všechny tři studijní programy, a tak se zde můžete seznámit i s vašimi kolegy a kolegyněmi z jiných oborů. Všechny přednášky jsou veřejné, můžete chodit i na přednášky mimo rámec vašeho rozvrhu.

FA pořádá řadu mimořádných přednášek pro veřejnost. Jsou to např. November Talks (čtyři pondělky v listopadu) nebo cyklus Památky (úterky v zimním i letním semestru). O všech plánovaných přednáškách vás pravidelně informujeme v kalendáři, na Facebooku, Instagramu nebo prostřednictvím fakultního newsletteru.

Počítačová výuka

V 1. ročníku probíhá práce na počítači v minimální míře. Všechny požadované úkoly je možné plnit v kompletně vybavené počítačové učebně S147, která je otevřena jako studovna shodně s otvírací dobou budovy. Není tedy nutné pořizovat si hned od prvního dne studia nový počítač. Spíše doporučujeme si ujasnit, jaké programy budete ke studiu používat, a podle toho pak pořídit počítač s odpovídající grafickou kartu, výkonem nebo monitor.

Doporučujeme si projít informace na stránkách Ústavu modelového projektování (MOLAB)

Výuka jazyků

Výuku cizích jazyků zajišťuje Kabinet jazyků. Zapsat si můžete angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo češtinu pro cizince.

V 1. ročníku vás čeká zkouška, která má název Jazyk zkouška. Absolvování této zkoušky je vstupním požadavkem pro zápis do kurzů odborného jazyka ve 2. nebo 3. ročníku. Studdující programu Krajinářská architektura musí tuto zkoušku složit do konce zimního zkouškového období 1. ročníku, protože mají odborný jazyk již v letním semestru 1. ročníku. Zkoušku nemusejí skládat ti, kteří předloží k uznání certifikát na úrovni B2 nebo vyšší.

Další bezplatné jazykové kurzy nabízí ISC ČVUT (International Student Club CTU in Prague). 

Budova a provoz

Budova, v níž fakulta sídlí od roku 2011, je přehledná a transparentní. Umožňuje to, oč se ve škole snažíme a čeho si ceníme – komunikaci a možnost se pracovně potkávat. Koncept Aleny Šrámkové a jejích spolupracovníků, bývalých studentů FA, podporuje interakci a vybízí k tomu, aby se „ve škole pracovalo víc než doma“.

Kdy je škola otevřená?

PONDĚLÍ AŽ PÁTEK 6.30–24.00
VÍKENDY 8.00–24.00

Pro vstup do budovy je nutné použít identifikační kartu studenta nebo zaměstnance a o víkendu je potřeba se zapsat na vrátnici.

Dílny

Bez výroby modelů se studium na FA neobejde. Vyrábějí je architekti a krajináři a především designéři. Proto je modelářských dílen na fakultě hned několik a nářadí a služby jsou stále rozšiřovány.

Modelářské dílny jsou otevřeny všem studentkám a studentům architektury a designu. S realizací studentských projektů rádi pomohou a poradí zdejší zaměstnanci, kteří s vámi proberou zvolený postup a technologie, případně doporučí výběr vhodného materiálu na modely.

Knihovna

7. patro, místnost 722
PO 13.00–18.30
ÚT–ČT 10.00–11.30, 13.00–18.30
PÁ 9.00–11.30

E-katalog knihovny FA ČVUT

Archicafé

přízemí
PO–ČT 8.30–17.30
PÁ 8.30–14.00

Menzy

Studentský dům se nachází hned za budovou FA, nejnovější Technická menza je v ulici Jugoslávských partyzánů u Rektorátu ČVUT. Menzy nabízejí stravování od snídaní až po večeře, a to i pro vegetariány. Za jídlo se dá platit hotově, stravovacími poukázkami nebo studentskou kartou ČVUT/ISIC. Studující mají slevu na 90 jídel měsíčně při platbě studentskou kartou. Kartu je možné používat v libovolné menze i v akademických restauracích na Strahově, v prostorách Masarykovy koleje, v restauraci KOKOS v Kladně i v pizzerii ve Studentském domě. Peníze lze vložit na kartu přímo v menze u pokladny, minimální vklad na konto je 100 Kč.

Podrobné informace včetně jídelníčků jsou na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT.

Tiskové centrum IKAN partner

přízemí u studijního oddělení
PO 8.30–18.30
ÚT 8.30–16.00
ST 8.30–16.00
ČT 8.30–18.30
PÁ 8.30–15.00

K dispozici jsou také dvě samoobslužné tiskárny, jedna v přízemí u studijního oddělení a druhá v respiriu na 5. podlaží. Tyto tiskárny umožňují tisk A4 a A3 černobíle i barevně.

Dotazy k ovládání tiskáren nalezne na stránkách TISK TINA.

Další tiskové služby nabízí Fakulta stavební:

 • plotrovna VIC v místnosti Ds108 v přízemí budovy D
 • tiskárna TINA v budově B
 • soukromé automaty RoboCopy u tiché studovny a u bufetu
 • copycentrum u šatny

Papírnictví

Základní papírenský sortiment prodává IKAN partner v místnosti 145 v přízemí FA. Více pořídíte pak v papírnictví DEZETA v prvním patře Fakulty stavební (vstup přes tichou studovnu).

Největší výběr výtvarných, kreativních a modelářských potřeb mají v Modelově v přízemí NTK. Lze nakupovat i prostřednictvím jejich e-shopu. Malou modelovou prodejnu mají také na Fakultě stavební v suterénu v Ateliéru D.

Užitečné informace

Studijní programy

 

 

Minimální délka studia těchto programů je v bakalářském stupni 3 roky a maximální 6 let, v magisterském stupni minimálně 2 roky a maximálně 4 roky.

Navazující studijní program Architektura, urbanismus a krajinářská architektura zakončený titulem Ing.
arch. 
Minimální délka studia je 3 roky a maximální 6 let.


Veškeré aktuální informace ohledně studijních plánů naleznete v Bílé knize, která je v omezeném množství ke koupi na studijním oddělení, nebo si ji můžete stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách fakulty.

Pomoc při řešení problémů

Středisko ELSA vydalo Manuál duševního zdraví vysokoškoláka, který je ke stažení ZDE.

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT nabízí všem studentům a studentkám ČVUT podporu při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů.

 

Sport na ČVUT

Tělocvik sice není na naší fakultě ohodnocen kredity, avšak by byla škoda nevyužít pestré nabídky sportů zdarma nebo za velmi příznivé studentské ceny. Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS) pořádá také sportovní kurzy, které se konají vždy na konci semestru.

Hodiny TV probíhají na různých místech po Praze a tuto informaci naleznete vždy u konkrétní sportovní aktivity.

Pro přihlášení se na tělocvik musíte mít v KOSu zapsaný kód předmětu. V 1. semestru studia máte automaticky zapsaný kód pro volitelnou TV – TVV0, pro zimní
sportovní kurz – TVKZV. Navštěvovat můžete až dvě hodiny TV během jednoho semestru, stačí si do KOSu zapsat kód TVV a TVV0.

Přehled nabízených sportů a jejich rozvrh hodin najdete na stránkách ÚTVS.

Plánek fa

V půdorysném průmětu se jedná o čtverec s hranou 64 metrů a celkovou výškou 30 metrů. Dále je objekt rozdělen na čtyři čtverce – venkovní nádvoří a tři vnitřní dvorany – a každý je charakteristický jiným typem schodiště. Ve vertikálním směru je budova rozdělena na 8 nadzemních pater a 3 podzemní podlaží, kde se nacházejí především dílny, počítačové učebny a parkoviště. V přízemí se konají různé společenské akce a výstavy, ale najdete zde také studijní oddělení, šatnu, tisk nebo kavárnu. Ze vstupního podlaží se dostanete do přednáškových sálů, které jsou pojmenované po slavných českých architektech a které díky jejich barevnosti nepřehlédnete zevnitř ani zvenku. Posluchárny mají kapacitu 80, 100, 180 a 300 lidí. Ve všech vyšších poschodích, kromě 3. NP, se nacházejí výukové ateliéry, multimediální učebny a kanceláře vyučujících. Ve zmíněném 3. NP sídlí Fakulta informačních technologií.

FA ČVUT GUIDE

Aby vám neunikla žádná významná událost, přihlaste se k odběru fakultního e-letteru

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.