V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Studijní plány

Studijní plány obsahují podmínky pro zápis předmětů a pro splnění požadavků na absolutorium studijních programů a uvádějí doporučené pořadí předmětů. Kontrolovaným úsekem studia je akademický rok a kontrola se provádí vždy před začátkem nového akademického roku.

Studenti vyšších ročníků si mohou zapisovat předměty i v jiném pořadí, než je uvedeno v doporučených studijních plánech, je však zapotřebí respektovat návaznosti některých předmětů; více je v takzvané Bílé knize.

Bílá kniha pro akademický rok 2019/2020 ke stažení

Bílá kniha pro akademický rok 2018/2019 ke stažení

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková