Studijní plány

Studijní plány obsahují podmínky pro zápis předmětů a pro splnění požadavků na absolutorium studijních programů a uvádějí doporučené pořadí předmětů. Kontrolovaným úsekem studia je akademický rok a kontrola se provádí vždy před začátkem nového akademického roku.

Studijní plán bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus pro rok 2020/2021

Studijní plán magisterského studijního programu Architektura a urbanismus pro rok 2020/2021

Studijní plán bakalářského studijního programu Krajinářská architektura pro rok 2020/2021
Studijní plán navazujícího magisterského studijního programu Krajinářská architektura pro rok 2020/2021

Studijní plán bakalářského studijního programu Design pro rok 2020/2021
Studijní plán navazujícího magisterského studijního programu Design pro rok 2020/2021

 

Studenti vyšších ročníků si mohou zapisovat předměty i v jiném pořadí, než je uvedeno v doporučených studijních plánech, je však zapotřebí respektovat návaznosti některých předmětů; více je v takzvané Bílé knize.

Bílá kniha pro akademický rok 2020/2021 ke stažení

Bílá kniha pro akademický rok 2019/2020 ke stažení

Bílá kniha pro akademický rok 2018/2019 ke stažení

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková