Studijní předpisy

Pro studium na naší škole platí předpisy vycházející jak                 z platného právního řádu, tak z interních zásad či nařízení fakulty, respektive ČVUT.

Nejdůležitější dokumenty týkající se legislativy související se studiem, seznam akreditovaných studijních programů nebo nabídku nejčastěji používaných formulářů najdete ke stažení na této stránce.

Seznam akreditovaných studijních programů na FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.