Studijní předpisy

Pro studium na naší škole platí pochopitelně určité předpisy vycházející jak z platného právního řádu, tak z interních zásad či nařízení fakulty, respektive ČVUT. Vyplatí se mít o nich přehled – tak například nový studijní a zkušební řád ČVUT přinesl nedávno podstatné změny v počtu opravných termínů zkoušek...

Nejdůležitější dokumenty týkající se legislativy související se studiem, seznam akreditovaných studijních programů nebo nabídku nejčastěji používaných formulářů ke stažení najdete na této stránce.

Seznam akreditovaných studijních programů na FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková