Design Computing I - BIM

Vážení studenti, pro váš velký zájem jsem navýšil kapacitu předmětů 523PN1 - Počítačové navrhování I – BIM a 500DC1, 555DC1 - Design Computing I – BIM. Díky tomu těm z vás, na které se nedostalo, umožňuji ještě dodatečný zápis do předmětu v KOSu. Ing. Aleš Marek, vedoucí Ústavu stavitelství I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková