Dějiny a teorie architektury VI (Současná architektonická tvorba)

Jazyková úroveň češtiny dle Společného evropského referenčního rámce v psaném projevu C1 a v mluveném projevu B2.  

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková