Dějiny a teorie architektury VI (Současná architektonická tvorba)

Harmonogram

BLOK - ZADÁNÍ
1. týden: metodický úvod a zadání semestrální práce

BLOK - TEORIE A PRAXE
1. až 7. týden: přednášky pozvaných odborníků z řad teoretiků, historiků architektury a dalších odborníků
8. až 9. týden: přednášky pozvaných praktikujících architektů

BLOK  - PREZENTACE
10. až 13.týden prezentace semestrálních prací posluchačů

 

Vzhledem k přijatým epidemiologickým nařízením bude výuka v ZS 2020 probíhat omezenou formou. Proběhnou přednášky Úvod do metodiky a vědecké práce, kdy se studenti seznámí s tématem tohoto semestru, a přednáška korelující s ním.  Bloky s pozvanými přednášejících jsou zrušeny. Jako jejich alternativa se uvažuje o přednášce in-situ, pokud to okolnosti umožní. Prezentace studentů budou probíhat v menších skupinách v několika termínech dle původního harmonogramu.  

Rozpis prezentací

Bude doplněno.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková