S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výtvarná tvorba VI

V rámci předmětu VT6 si mohou studenti zvolit buď Fotografie nebo Grafický design.

Fotografie I

Fotografie jako svébytný výtvarný obor specifického způsobu zobrazování, přiblíží ve výuce základy fotografické technologie a koncepčních metod s fotografickým obrazem. Získané zkušenosti a vědomosti student uplatní při zpracování vlastního tématu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková