Architektonická kompozice

Přednášky předkládají přehled základních kompozičních principů a s nimi spjatých pojmů teorie architektury tak, že sledují jejich původ, výklady, obhajoby a popření. Na dobových příkladech ilustrují proměny zkoumání proporcionality, vztahu architektury a konstrukce a architektonického prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková