V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Dějiny architektury II

Předmět je věnován vývoji architektury ve středověku a zahrnuje architekturu předrománskou, byzantskou, románskou a gotickou v západních zemích i na našem území. Kromě chronologického přehledu je akcentována dynamicky se vyvíjející typologie architektury, místo stavby ve městě a krajině a vztah mezi vývojem architektury a společnosti. Na cvičeních je možno se zapojit do řešení aktuálních výzkumných témat dějin naší architektury.

Související předměty

Dějiny architektury I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková