Dějiny architektury V

Výklad historie architektury druhé poloviny dvacátého století se opírá o proměnu výtvarného i společenského názoru na úlohu architektury, urbanismu, výtvarného umění i designu po druhé světové válce. Předmět sleduje šíření, modifikace a alternativy modernistického konceptu, jejich postmoderní „revizi“, a pestré vyústění na přelomu století, s nevyhnutelnými důsledky v současné tvorbě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková