Filosofie I

Předmět zachycuje vývoj filosofického myšlení ve vazbě na kulturně-civilizační vývoj od starověku přes středověk až k renesanci. Cílem je vytvoření základu pro porozumění dalším oborům, zejména dějinám a teorii architektury, dále sociologii, umění a estetice. Studenti jsou vedeni k tomu, aby především architektuře
a urbanismu porozuměli z hlediska dějinných proměn potřeb, hodnot a aspiraci. Cílem je dále podnítit ve studentech schopnost uvažovat v souvislostech překračujících hranice oboru a specializace a schopnost zaujímat a náležitě formulovat vlastní stanoviska. K přednáškám se průběžně promítá rozsáhlá dokumentace včetně ukázek z architektury, techniky a uměleckých děl
(mj. úryvky z filmů, oper atd.).

Související předměty

Filosofie II
Filosofie III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková