Sociologie a psychologie I

Student by měl získat schopnost spojovat obecnější společenské procesy s jevy na dílčí úrovni sociologie města a urbanismu či až jejich souvislosti s bezprostředním architektonickým designem či designem jako takovým. Vypracovávaná závěrečná zkoušková práce má být prakticky takovýmto propojením-aplikováním problematiky z vyššího řádu na specifičtější úroveň konkrétní situace, projektu v lokálním kontextu. Zároveň kurz obzvláště v závěrečné části má být pro studenta/ku vodítkem, jak s použitím sociálně-vědných metod realizovat výzkumný krok předcházející nebo doprovázející vlastní architektonicky projekt či designerskou práci.

Související předměty

Sociologie a psychologie II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková