Filosofie, sociologie a psychologie V (Sociologie a psychologie II)

Změna – ať už charakterizovaná jako urbánní, prostorová nebo sociální – je základní charakteristikou městského prostoru. Cvičení se zaměřuje na proměnu a dynamiku, a to především z hlediska jejich iniciačních zdrojů. Pokouší se skloubit problematiku širší společenské změny (především v posledním čtvrtstoletí) s tématikami sociologie města, bydlení a prostorové a architektonické proměny na úrovni praktického zaměření se na konkrétní aktuální dění v jednotlivých pražských čtvrtích. Širší okruhy-problematiky sociální změny jsou formou jednotlivých uvozujících a zpřehledňujících exposé prezentovány na úvod cvičení jako obecnější background ke konkrétnímu přistupování k otázce proměny vybraného výzkumného terénu dané pražské čtvrti či městského prostoru. S tím, jak přicházíme se sociologickým diskurzem, podejmutí takto zcela konkrétní lokální městsko-prostorové tématiky nám nabízí, z hlediska běžného architektonicko-zakázkového-projektového provozu, kontradiktní perspektivu. Tj. vedle otázky konkrétních projektů a s nimi spojených jednotlivě chápaných problémů k řešení, jde o přistoupení k projektům z pohledu vývoje širšího charakteru a hlubšího kontextu čtvrti jako takové.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková