Sociologie a psychologie II

Předmět se zaměřuje na konkrétní problematiku aplikované sociologie a psychologie v oboru architektury. Sleduje vzájemnou provázanost sociálního a architektonického prostoru v kontextu s každodenním lidským chováním. Náhled do tvorby sociologických výzkumů orientovaných na oblast města a bydlení. Psychosociální aspekty bydlení. Vnímání a prožívání prostoru (objektivizovaný a subjektivizovaný prostor). Design a identita. Využívání vybraných zahraničních i domácích sociologických a psychologických výzkumů pro architektonickou praxi.

Související předměty

Sociologie a psychologie I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková