S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Teorie architektury a estetika II

Seminář navazuje na přednášku Teorie architektury a estetika I, tematicky je zaměřen na současnost. Jeho cílem je hlubší seznámení s teorií architektury formou analýzy, interpretace a diskuse vybraných textů z oblasti teorie architektury především konce 20. století a současnosti. Seminář je tvořen klíčovými texty architektů i teoretiků architektury věnovaných důležité problematice současné architektury, její interpretace a dále textů zabývajících se vztahem architektonické praxe a její teoretické reflexe. Podle aktuálního zájmu studentů je možné zařadit i některý stěžejní text estetiky 20. století.

Související předměty

Teorie architektury a estetika I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková