Stavebně historický průzkum I

Stavebně historický průzkum je představen jako mezioborová disciplína Má polohu jednak základního a jednak aplikovaného výzkumu. Výstup základního výzkumu je jedním ze skladebných kamenů poznání dějin architektury a stavební kultury, šířeji kulturní historie. Stavba je představena jako významný historický výpovědní pramen hmotné povahy. Výstup praktický směřuje uspořádáním informací ke kvalifikované obnově historického stavebního díla.

Program v semestru

1.–2: Představení průzkumů různé podrobnosti a šíře záběru, cíle a smysl průzkumů

3. Seznámení se základním spektrem písemných pramenů (M. Ebel).

4.–11. Praktická výuka ve skupinách v terénu - rozprava nad nálezovými situacemi, jejich vyhodnocení a komplexní úvaha nad stavebními dějinami objektu po stránce disposiční, konstrukční i výrazové. Výuka a práce v terénu je blokována do celodenních výjezdů.

12.–14. Zpracování získaných poznatků informací do písemné a grafické podoby Vybrané případy jsou představovány na odborných konferencích a budou publikovány. Předmět má vazbu na právě získávané dovednosti z oboru dokumentace historického stavebního díla (PP III).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková