Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

CAD 516DCAD

Principy CAD systémů, modelování (plochy, objekty, Nurbs, blobmeshes) animace (klíčování snímků, inverzní/následná kinematika), technologie simulací (světlo, struktura), datové systémy (IFC, BIM).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková