Koncept a interpretace

Interpretace architektury je neoddělitelná od otázky smyslu architektury samotné. Nejdříve je nutné pochopit či vytvořit smysl díla, navrhnout koncept, poté ho dokázat formulovat, interpretovat a prezentovat. Tyto znalosti a dovednosti mohou sloužit jako východiska architektonického navrhování, jako jeho přímá součást i jako nástroje jeho interpretace a prezentace. Pod pojmem architektura je zde přitom chápáno komplexní vystavěné prostředí včetně krajinné tvorby. Operační platformu architektury (její interpretace či prezentace) rozšiřují formáty, mezi které patří například kritický text, výtvarný koncept, publikace, výstava, živá prezentace, fotografie, film, nové komunikační technologie apod. Tyto formáty současně mohou mít nejen interpretační, ale také formativní roli.

Na jednotlivých tematických blocích participují externisté z daného oboru. Jedná se o vesměs o špičkové odborníky na danou problematiku, kteří zároveň disponují rozsáhlými praktickými zkušenostmi.

Kurs je určen budoucím praktikujícím architektům. Získané dovednosti studenti aplikují na prezentaci aktuálně zpracovávaného ateliérového projektu a současně s ohledem na budování vlastního dlouhodobého portfolia.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková