V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Nauka o stavbách V

Vyšší celoměstská, regionální a nadregionální infrastruktura

Velké, technologicky a provozně náročné stavby mají své vlastní zákonitosti tvorby: výjimečný urbanistický dopad, komplikované provozní vazby, etapovitost výstavby, neobvyklé konstrukce, určující vliv provozní technologie - důraz na znalost a pochopení principu fungování staveb. Cílem předmětu je spíše než naučit konkrétní provozní řešení, předat zkušenosti a metody, jak se vypořádat s jedinečným zadáním, jehož detailní znalost nezřídka přesahuje reálné možnosti jednotlivce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková