Nauka o rostlinách I

Předmět zajišťuje Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (FAPZZ ČZU).

Základy botaniky

Cílem předmětu je charakteristika základní anatomicko-morfologické stavby rostlinného těla. Rozlišení jednotlivých struktur na úrovni cytologické, histologické a organologické a schopnost zasadit je do obecných souvislostí růstu a vývoje rostliny. Systém thalofytních a kormofytních rostlin, hub a houbových organismů, taxonomické jednotky a botanická nomenklatura. Definování, popsání a určení taxonů na jednotlivých úrovních, zejména řádů, čeledí a druhů. Determinace a klasifikace jednotlivých skupiny rostlin, hub a houbových organismů. Vysvětlit význam a možnosti využití důležitých rostlinných druhů – sadovnické, krajinářské, potravinové, léčivé, jedovaté, alergenní, energetické, plevelné aj. Definice vztahu rostlin a podmínek abiotického prostředí. Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení ve cvičebně, v terénu a sklenících; součástí praktické zkoušky je předložení vlastního herbáře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková