V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Nauka o přírodě II

Předmět zajišťuje Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze (FAPZZ ČZU).

Základy meteorologie a klimatologie

Předmět poskytuje základní přehled o zemské atmosféře a jejích vlastnostech. Zvláštní pozornost je věnována složení vzduchu, bilanci tepla, hydrologickému cyklu a globální, atmosférické a lokální cirkulaci vzduchu. Předmět seznamuje studenty s vlivem jednotlivých meteorologických prvků na základní charakteristiky prostředí. Umožňuje analyzovat působení abiotických faktorů na vybraných stanovištích. Závěrečnou část tvoří informace z klimatografie s akcentem na pěstování rostlin a problematiku mikroklimatu (skleníky a obytné prostředí). Studenti se naučí získávat a vyhodnocovat meteorologická a klimatická data a pracovat se zdroji meteorologických a klimatologických informací.

Související předměty

Nauka o přírodě I
Nauka o přírodě III

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková