Krajinné plánování I

Krajinné plánování

Teoretická východiska a aplikované principy krajinného plánování. Základy aplikované a krajinné ekologie, hydrologie, ochrany půdy a dalších disciplin, které přímo ovlivňují práci krajinného architekta. Obecné principy rekultivací a lesního hospodářského plánování a jejich přesah do územního plánování. Předmět podporuje syntetické myšlení a schopnost tvořivě reagovat na oborové podklady zabývající se krajinou a jejími prvky s cílem integrovat plánovací aktivity v krajině.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková