Matematika II

Předmět rozvíjí znalosti získané v povinném předmětu Matematika I. Cílem předmětu je poskytnutí teoretických základů pro využití matematických metod v CAD systémech, případně ve stavební fyzice. Předmět bude zaměřen na partie matematiky využitelné např. v předmětech CAD III – scripting a CAD IV – scripting, tj. zejména obecné operace s vektory, zobrazení v rovině a v prostoru, maticový počet, křivky a plochy počítačové geometrie, v závěrečné části je probírána teorie fraktálů aj.

Související předměty

522M1 Matematika I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková