Nosné konstrukce I

Základy navrhování nosných konstrukcí, zděné konstrukce, zakládání staveb

Předmět seznamuje s principy navrhování podle Eurokódů, uspořádání a předběžného návrhu prvků stavebních konstrukcí, stanovení zatížení a analýzy konstrukcí, návrhu a posouzení zděných konstrukcí a zakládání staveb.

Související předměty

522NK2B Nosné konstrukce II
522NK3B Nosné konstrukce III
522NK4N Nosné konstrukce IV
522NK5N Nosné konstrukce V

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková