Nosné konstrukce II

Betonové konstrukce

Předmět seznamuje s materiálovými složkami betonu a jejich spolupůsobením, s konstrukční podstatou železového a předpjatého betonu, s principy dimenzování prvků z prostého a železového betonu, se statickým působením a konstrukčními zásadami vícepodlažních a halových objektů.

Související předměty

522NK1B Nosné konstrukce I
522NK3B Nosné konstrukce III
522NK4N Nosné konstrukce IV
522NK5N Nosné konstrukce V

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková