Nosné konstrukce III

Kovové a dřevěné konstrukce

Obsahem je základní přehled o vlastnostech konstrukčních materiálů (ocel, hliníkové slitiny, dřevo a hmoty na bázi dřeva, plastické hmoty), metodika navrhování konstrukcí z nich zhotovených, včetně způsobů spojování prvků, přehled typů a statického působení nízkopodlažních, výškových, halových a zvláštních objektů, jejich nosné prostorové uspořádání a problematika jejich prostorové tuhosti.

Související předměty

522NK1B Nosné konstrukce I
522NK2B Nosné konstrukce II
522NK4N Nosné konstrukce IV
522NK5N Nosné konstrukce V

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková