Nosné konstrukce III (pro ak. rok 20/21)

Kovové a dřevěné konstrukce

Obsahem je základní přehled o vlastnostech konstrukčních materiálů (ocel, hliníkové slitiny, dřevo a hmoty na bázi dřeva, plastické hmoty), metodika navrhování konstrukcí z nich zhotovených, včetně způsobů spojování prvků, přehled typů a statického působení nízkopodlažních, výškových, halových a zvláštních objektů, jejich nosné prostorové uspořádání a problematika jejich prostorové tuhosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková