Statika I

Předmět seznamuje se základy teoretické mechaniky, se statickým působením stavebních konstrukcí a s volbou statického systému.

(Pozn.: Pro bližší informace o výuce viz PŮVODNÍ STRÁNKY ÚSTAVU.)

Související předměty

522ST2 Statika II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková