Statika I

Aktuální informace a pokyny v kurzu v Moodlu.

Materiály k přednáškám a cvičením

Materiály k přednáškám a cvičením najdete v kurzu B182-522ST1_STATIKA1 v systému MOODLE.

https://moodle-vyuka.cvut.cz/
> 15000 - Fakulta architektury
> 15122 - ústav nosných konstrukcí
> B182-522ST1_STATIKA1

Doporučená literatura

  • VONDROVÁ, Radmila. Statika I: příklady. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02949-2.
  • VONDROVÁ, Radmila. Statika II: příklady. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03289-2.
  • DVOŘÁK, Jiří. Stavební mechanika pro 2. a 3. ročník středních průmyslových škol stavebních. Praha: SOBOTÁLES, 1994. ISBN 80-901570-7-6.
  • HOŘEJŠÍ, Jiří a Jan ŠAFKA. Statické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1987. Česká matice technická.
  • KOLENDOWICZ, Tadeusz. Stavební mechanika pro architekty. Praha: Nakladatelství techn. lit., 1984.
  • Allen, Edward, Wacław Zalewski, and Nicole Michel. Form and Forces: Designing Efficient, Expressive Structures. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2010. Print.
  • Heyman, J.: The Science of Structural Engineering. London: Imperial College Press 1999
  • Šimek, K.: Přednášky ze stavební mechaniky I., incl. Grafické statiky. Brno: Vysoká škola technická, 1949
  • Hibbeler, R. C.: Structural analysis. Boston : Prentice hall, 2009. ISBN 0-13-257053-X.
  • Shaeffer R. E.: Reinforced concrete. Preliminary design for architects and builders. New York : McGRAW-HILL, INC., 1992. ISBN 0-07-056417-5.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.