Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Materiály k přednáškám a cvičením

Materiály k přednáškám a cvičením najdete v kurzu B182-522ST1_STATIKA1 v systému MOODLE.

https://moodle-vyuka.cvut.cz/
> 15000 - Fakulta architektury
> 15122 - ústav nosných konstrukcí
> B182-522ST1_STATIKA1

Přednášky

 1. Úvod, Rovinné soustavy sil (grafické a početní řešení), Prostý tah/tlak
 2. Reakce na tuhých deskách, statická určitost
 3. Průběhy vnitřních sil, průřezové veličiny, prostý ohyb
 4. Příhradové konstrukce; styčníková metoda, průsečná metoda, grafická metoda
 5. Normálové napětí, opakování tah/tlak, prostý ohyb, kombinace M+N
 6. Eulerovo kritické břemeno, vzpěrná pevnost

Cvičení

 1. Rovinný svazek sil grafickou metodou, prostý tah
 2. Rovinný svazek sil analytickou metodou, prostý tah
 3. Obecná rovinná soustava sil grafickou metodou, reakce na tuhých deskách
 4. Obecná rovinná soustava sil analytickou metodou, reakce na tuhých deskách
 5. Visuté konstrukce, aplikace grafické metody na nosné lano, prostý tah
 6. Klenbové konstrukce, aplikace grafické metody
 7. Visuté konstrukce se stabilizací, aplikace grafické metody
 8. Vnitřní síly (M, N, V) na přímém nosníku
 9. Průřezové veličiny
 10. Aplikace vnitřních sil a průřezových veličin, prostý ohyb
 11. Aplikace vnitřních sil a průřezových veličin, prostý ohyb
 12. Zápočtová písemka

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková