Statika II

Předmět se zabývá základy pružnosti a pevnosti. Statika je teoretickým základem pro další předměty, jako jsou nosné konstrukce a stavitelství. Znalosti získané v předmětu se uplatňují i ve výuce ateliérů.

 

Další informace a podklady

V kurzu B191-522ST2-Statika II v systému MOODLE

https://moodle-vyuka.cvut.cz/
> 15000 - Fakulta architektury
> 15122 - ústav nosných konstrukcí
> B191-522ST2-Statika II

 

Související předměty

522ST1 Statika I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková