Statika II

Předmět se zabývá základy pružnosti a pevnosti. Statika je teoretickým základem pro další předměty, jako jsou nosné konstrukce a stavitelství. Znalosti získané v předmětu se uplatňují i ve výuce ateliérů.

(Pozn.: Pro bližší informace o výuce viz PŮVODNÍ STRÁNKY ÚSTAVU.)

Související předměty

522ST1 Statika I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková