Nosné konstrukce IV

Zakládání staveb

Technologie a postupy používané při zakládání a podchycování staveb. Určování rizik při návrhu založení budov, stavebních jam a volbě odpovídajících technických řešení. Příčiny poruch staveb a návrhy sanačních postupů. Výuka probíhá jako kombinace přednášek a seminářů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková