Nosné konstrukce IV

Zakládání staveb

Technologie a postupy používané při zakládání a podchycování staveb. Určování rizik při návrhu založení budov, stavebních jam a volbě odpovídajících technických řešení. Příčiny poruch staveb a návrhy sanačních postupů. Výuka probíhá jako kombinace přednášek a seminářů.

Související předměty

522NK1B Nosné konstrukce I
522NK2B Nosné konstrukce II
522NK3B Nosné konstrukce III
522NK5N Nosné konstrukce V

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková