S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Statika a nosné konstrukce III (Nosné konstrukce I)

Betonové konstrukce. Předmět seznamuje s materiálovými složkami betonu a jejich spolupůsobením, s konstrukční podstatou železového a předpjatého betonu, s principy dimenzování prvků z prostého a železového betonu, se statickým působením a konstrukčními zásadami železobetonových prvků a konstrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková