Geologie

Základní informace o geomorfologii Země a geomorfologii území ČR, vliv geologických poměrů na umístění stavby a vlivy podzákladí na podzemní části stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková