Dřevo v architektuře 523DMA6

Dřevo jako hlavní stavební materiál - charakteristika dřeva pro výstavbu, technologie zpracování, použití ve stavebních konstrukcích. Dřevo a architektonická Forma konstrukční systémy a jejich vliv a vztah k architektonické formě (od minulosti až po současnost), exaktní metody návrhů systémů. Doplňkové dřevěné konstrukce – obvodové pláště, dřevo v interiéru, prvky drobné architektury aj.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková