Provádění a stavební management III

Realizace dřevěných a nízko energetických budov 

Materiály a jejich zabudování do dřevěných objektů; zpracování dřeva a výrobků ze dřeva; realizace srubových budov; provádění lehkých a těžkých dřevěných skeletů prvkovou a panelovou montáží; realizace plošných dřevěných konstrukcí; spoje dřevěných konstrukcí; řešení spodní stavby; řešení, provádění a kontrola difúzně uzavřených a difúzně otevřených plášťů; suché a mokré procesy v dřevěných budovách; hybridní konstrukce pro nízkoenergetické budovy; dokončovací a kompletační konstrukce v dřevostavbách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková