S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Ateliér volitelný - AV

Volitelný ateliér. Zadání může být zpracováno na úlohy z kteréhokoliv aktuálně nabízených témat povinných v příslušném semestru. Zadání může být stanoveno také individuálně, dohodou s vedoucím ateliéru, dle specifického zájmu studenta.

Kritéria hodnocení

  • způsob práce během semestru – argumentace – zacházení s úlohou
  • účast na konzultacích
  • získané znalosti/dovednosti
  • realizovaný výsledek
  • prezentace (sdělnost + grafická úroveň) a verbální prezentace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková