Kurzy

Zrušeno. Večerní přípravka Design 2020/2021

Upozornění pro zájemce o kurz: Kurz jsme byli nuceni z důvodu vládních protiepidemických opatření zrušit.

Kurz je určen především pro uchazeče o studium jako cílená příprava k přijímacím zkouškám oboru Design a je tematicky rozdělen do dvou hlavních okruhů - kresba a modelování.

Témata:

  • Kresba jednoduchého zátiší podle skutečnosti v proporcích 1:1 (lineární jednoúběžníková perspektiva, usazení do formátu, vystižení proporcí, objemů a materiálů podle kompozice složené z krychle, kvádru, válce a draperie) s důrazem na konstrukci elipsy a vyjádření perspektivní zkratky. Kreslí se přírodním uhlem na balicí papír u stojanu.
  • Navazují základy modelování: pochopení hmoty v prostoru, vybudování a rozklad jednoduchého tvaru v proporcích, průnik a pohyb hmot, kompozice s důrazem na vnitřní a vnější prostor ve vzájemných souvislostech.

Součástí kurzu jsou konzultace domácích prací a příprava portfolia k přijímacím zkouškám, kam lze použít i veškeré zhotovené práce.

S sebou: měkké tužky, přírodní uhel, plastická guma, hadřík, fixativ, lepicí páska, základní sada špachtlí na modelování. Papír a sochařská hlína je k dispozici.

Odborný garant: prof. Akad. Soch. Marian Karel, vedoucí Ústavu průmyslového designu FA ČVUT

Kontaktní osoba: Radka Formánková, radka.formankova@fa.cvut.cz

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková