S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Kurzy

Intenzivní sobotní kurz kreslení - leden

Jednodenní kurz v sobotu 9. 1. 2020 od 9 do 17 hodin jako koncentrovaná intenzivní příprava na přijímací talentové zkoušky. Tento kurz je určen speciálně pro zájemce o studium a je vypisován těsně před termínem přijímacích zkoušek na FA ČVUT.

S sebou: papír – kreslící čtvrtky A3 a A2, desky nebo blok s pevnou podložkou, tužky různé tvrdosti, plastickou gumu na uhel. Mohou být i uhly, doporučujeme umělé. Případně tuž, pero, hadřík, lepicí pásku na připevnění papíru, event. pastelky.

Přihlašování

Pro přihlášení na kurz nebo více informací kontaktujte sekretářku Ústavu výtvarné tvorby Radku Formánkovou v místnosti 412 nebo na e-mailu: radka.formankova@fa.cvut.cz.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková