Kurzy

Aplikace změn v předpisech pro praxi územního plánování a stavebního řádu

Prohloubení a aktualizace znalosti úředníků územního plánování a stavebních úřadů o praktické aplikaci právních předpisů týkajících se územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu, případně jejich změn. Kurz probíhá formou přednášek a dvou jednodenních soustředění, termín konání vyhlašujeme zpravidla v únoru, červnu a v září. Kurz je zakončen pohovorem a absolvent získává osvědčení o absolvování kurzu splňující podmínky podle § 20 zákona č. 312/2002 Sb. Odborně a organizačně kurz zajišťuje Ústav prostorového plánování FA, přednášejícími jsou také odborní pracovníci ministerstva pro místní rozvoj.

Garant: prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.
Počet účastníků: 15–35
Přihlášky a informace: Marie Lišková, liskoma3@fa.cvut.cz, +420 224 356 325

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková